กลับหน้าหลัก

การพัฒนางาน (ด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๓)
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็น
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

1. ปก

2. การพัฒนางาน (ด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๓)

 

สถิติการเข้าชมผลงาน
Website counter