เลขที่ 66 หมู่ที่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190 โทรศัพท์&โทรสาร 0-34399-071    Email: watbangluangschool@gmail.com

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด ๓๑ สิงหาคม 2565 เวลา 14.24 น.

:::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดบางหลวง:::
หน้าแรก
บุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ติดต่อเรา
ข้อมูลทั่วไป

ผู้บริหารสถานศึกษา

 
ข้อมูลบุคลากร
 
เอกสารงานต่างๆ

แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน

แบบคำร้องขอวุฒิการศึกษา

แบบคำร้องขอใบรับรองการศึกษา

ใบสมัครเข้าเรียน

ตราโรงเรียนแบบมีสี

ตราโรงเรียนแบบขาว-ดำ

 
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา

แผนปฏิบัติงาน

ปฏิทินปฏิบัติงาน

 
งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา2559

งานประกันคุณภาพการศึกษา2560

งานประกันคุณภาพการศึกษา2561

 

ผลการทดสอบ O NET, NT, RT

ผลการทดสอบ NT

 

BANGLUANG MODEL

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำข้อมูลระบบ ITA

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดบางหลวง โดยนายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง และนายปรัชญา คล้ายชุ่ม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ITA Online ระดับสถานศึกษา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การลงข้อมูลในระบบโดยได้รับความอนุเคราะห์ จากนายกิตติศักดิ์ แก้วสว่างข้าราชการครูโรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร(สิงหวิทยาคาร) มาเป็นวิทยากร บอกเล่าเทคนิค และวิธีการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ITA โรงเรียนวัดบางหลวงขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร(สิงหวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณ

โรงเรียนวัดบางหลวง ขอขอบคุณ บริษัท โอวันตินจำกัด ที่ได้นำโอวัลตินกล่องและของที่ระลึก มามอบให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 630 ชุด พร้อมจัดกิจกรรมกระตุ้นการดื่มนม เพื่อสร้างความเจริญเติบโต และความแข็งแรงให้กับร่างกายของนักเรียนทุกคน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

โรงเรียนแห่งคุณภาพ

คลีนิกครู โดยครูคำหล้า จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 ได้กล่าวถึง ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้คัดเลือกโรงเรียนที่สร้างโอกาสให้เด็กอย่างโดดเด่นเพื่อถ่ายทำคลิปเผยแพร่ และ 1 ใน 10 โรงเรียนนั้นก็คือ โรงเรียนวัดบางหลวง ของเรา....ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มองเห็นพลังเล็ก ๆ ของผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดบางหลวง#มุ่งมั่น ตั้งใจ แล้วเส้นชัยจะอยู่ไม่ไกลจากตัวเรา #Active Learning Style by Watbangluang School

แผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้นำตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 76 คน และคุณครู จำนวน 6 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม จัดทำแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้บริการเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลบางหลวง ในการส่งเสริมทักษะปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้ โดยมี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยอำเภอบางเลน ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์กีฬาโรงเรียนวัดบางหลวง

ตัวแทนเข้าแข่งขันการนำเสนอกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล 5

กิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจ.....เช้าวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 หลังกิจกรรมหน้าเสาธง ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 คน ที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการนำเสนอกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล 5 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง และได้รับรางวัลชนะเลิศ สร้างความภาคภูมิใจให้กับพวกเราชาวโรงเรียนวัดบางหลวงเป็นอย่างยิ่ง #empowerment #หากเราร่วมมือ ร่วมใจ หนทางสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมถึง...

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง พร้อมด้วยฝ่ายบริหารทั้ง 4 ฝ่าย หัวหน้าสายชั้นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารอเนกประสงค์เตโชทัย นอกจากนี้ทุกคนยังได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย#แม่ของแผ่นดิน#ทรงพระเจริญ

นิทรรศการโรงเรียนรักษาศีล 5

วันจันทร์ที่ 8 และวันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดบางหลวงได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมคุณธรรมตามหลักศีล 5 “ตลาดนัดสัมมาวาจา” โครงการพลังเยาวชนไทย ร่วมสร้างสังคมปลอดภัยไร้ HATE SPEECH ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในโอกาสนี้ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ บู๊ทแสดงนิทรรศการ นอกจากนี้ยังได้รับโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตร จากการประกวดกิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนรักษาศีล 5 ในสถานศึกษา ระดับชนะเลิศ อีกด้วยทั้งนี้ นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และนายสุริยันต์ สุวรรณทอง รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ได้ให้เกียรติ เยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนโรงเรียนรักษาศีล 5 ของโรงเรียนวัดบางหลวง อีกด้วย#ขอขอบคุณความร่วมมือ ร่วมใจทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดียิ่ง #รางวัลที่ได้มา ถือเป็นยาชูกำลังใจ #ถ้าคุณหยุดอยู่กับที่ไม่กี่นาทีก็มีคนเดินแซงหน้าคุณไป

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนวัดบางหลวง

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูชฎาภรณ์ ใยย่อง ครูโรงเรียนวัดบางหลวงในการส่งผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices)การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ระดับ “ดีเยี่ยม” กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ร่วมกันจัดกิจกรรม เนื่องใน"วันเฉลิมพระชนมพรรษา"

โรงเรียนวัดบางหลวง นำโดยว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง ร่วมกันจัดกิจกรรม เนื่องใน"วันเฉลิมพระชนมพรรษา" พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕) #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

พิธีพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง พร้อมด้วยนายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง และคุณครูสายชั้นปฐมวัยโรงเรียนวัดบางหลวง เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (ออนไลน์) ณ ห้องประชุม PLC สายชั้นปฐมวัย #รากฐานของบ้านคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา เด็กปฐมวัยสามารถพัฒนา ผ่านกิจกรรมนานานัปการ....ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ปกครองที่น่ารักของเด็กปฐมวัยทุกคนค่ะ

ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนวัดบางหลวง ขอเชิญชวนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2565“ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์” เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

โรงเรียนวัดบางหลวงยินดีต้อนรับ

โรงเรียนเรียนวัดบางหลวงยินดีต้อนรับ นายพีรพัฒน์ รอดภัย ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกดนตรีไทย ด้วยความยินดียิ่ง

ขอขอบคุณ

ด้วยความห่วงใยของผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดบางหลวงที่มีต่อนักเรียนทุกคน จึงได้ดำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนระดับปฐมวัย....ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในอากาศ รวมทั้งฝุ่นละอองต่าง ๆ ที่สะสมอยู่ในชั้นกรองอากาศ เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กวัดบางหลวงทุกคน #ลูกใครไม่สำคัญ ศิษย์ของฉันก็คือลูก #รักษาระยะห่าง โควิดจะเจือจางเพราะพวกเราทุกคน

แห่เทียนเข้าพรรษา 2565

โรงเรียนวัดบางหลวง นำโดยว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองของโรงเรียนวัดบางหลวง ร่วมกับเทศบาลตำบลบางหลวง และหน่วยงานอื่น ๆ อีก 8 หน่วยงาน จัดงานประเพณีแห่เทียนจำพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์กีฬา โรงเรียนวัดบางหลวง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอนุชา ใจช่วงโชติ นายอำเภอบางเลน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยขบวนแห่เคลื่อนผ่านตลาดบางหลวง รศ.122 และร่วมถวายเทียนจำพรรษา ณ วัดบางหลวง โรงเรียนขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารจากเทศบาลตำบลบางหลวง ที่กรุณามอบโอกาสดีดี ในการเป็นสถานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้กับโรงเรียนวัดบางหลวง...#ทำบุญร่วมชาติ #วัฒนธรรม ประเพณีที่ดี เป็นหน้าที่ต้องช่วยกันสืบสาน พัฒนา

ส่งตัวเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ทีมบริหาร ประกอบด้วย นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง หัวหน้าสายชั้น และหัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่ายได้เดินทางเพื่อส่ง ครูศศิธร แจ้งสว่าง เนื่องในโอกาสเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย ไปปฏิบัติหน้าที่ยังโรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง จ.สุพรรณบุรี ขอขอบคุณ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง..#จุดเริ่มต้น กับเส้นชัย บางทีก็ใกล้กันนิดเดียว

ตรวจความเข้มเลือด

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565นายชัยยันต์ฉิมกล่อมรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวงอำนวยความสะดวก ให้กับคุณหมอจากรพ.สต.บางหลวงในการตรวจความเข้มลือดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนวัดบางหลวง จำนวน 91 คน ...#งานอนามัย รร.วัดบางหลวง #สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอง

ร่วมคัดกรองภาวะสายตา

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565นายชัยยันต์ ฉิมกล่อมรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวงอำนวยความสะดวกและร่วมคัดกรองภาวะสายตา และการมองเห็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนวัดบางหลวง จำนวน 91 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์คุณหมอจาก ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง...#งานอนามัย รร.วัดบางหลวง #รร.เป็นของชุมชน เราทุกคนช่วยกันพัฒนา

ให้การตอนรับคณะกรรมการ

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนวัดบางหลวง สพป.นครปฐม เขต 2 อ.บางเลน จ.นครปฐม ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ชุดอำเภอบางเลน ตามคำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ที่ 80/2565 ประกอบด้วย1. นายณัฐวัฒน์ ชั้นอินทร์งาม อนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ศธจ.นครปฐม2. นายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 (รับมอบหมายจากสพป.นครปฐม เขต 2)3. ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนบางหลวง (ผอ.รร.วัดบางหลวง)4. นางสาวสายใจ ฉิมมณี ศน.สพป.นครปฐม เขต 2

5. นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา ศน.ศธจ.นครปฐมลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผลฯ ณ โรงเรียนวัดบางหลวง ด้านภารกิจตามหน้าที่ (Function Based) จำนวน 4 ตัวชี้วัด, ด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (Agenda Based) จำนวน 15 ตัวชี้วัด และด้านนโยบายจังหวัดนครปฐม (Area Based) จำนวน 5 ตัวชี้วัด พบว่า โรงเรียนวัดบางหลวงได้ดำเนินการครบทุกตัวชี้วัด มีโครงการ/กิจกรรมเด่น คือกิจกรรมมาร์ชชิ่งความดี, เป็นโรงเรียนนำร่องการพัฒนาโครงการการพัฒนา EQ และเสริมสร้างความสุขแก่นักเรียน โดยการปฏิบัติการเดิน เคลื่อนไหวด้วยสมาธิหรือการทำโยคะ “Happy Happy for Thai Children and Youth, ได้รับการคัดเลือกจากสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.ว่ามีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอื่น ๆ ได้, มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพ, มีทีมบริหารที่เข้มแข็งดำเนินงานตามภาระงานได้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน #องค์กรแห่งรอยยิ้ม SMILE Organization #นักเรียนมีความสุขเมื่อมาโรงเรียน

กิจกรรมปลูกต้นไม้

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดบางหลวงได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น “ ในโอกาสนี้ทีมบริหาร และตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรม ณ บริเวณอาคารเรียนระดับปฐมวัย #ปลูกต้นไม้คนละต้น เราทุกคนทำได้#เพิ่มโอโซนให้ชีวิต

 พระธรรมฑูต

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดบางหลวงโดยผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา นางสาวชลิตา สมัครรัฐกิจ และนายปรัชญา คล้ายชุ่ม ได้เรียนเชิญนายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ต้อนรับคณะพระธรรมฑูตสายที่ 3 ประจำอำเภอบางเลน และได้นมัสการ พระครูพิศาลกิตติคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ หัวหน้าพระธรรมฑูตสายที่ 3 โดยนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนวัดบางหลวง # โรงเรียนรักษาศีล 5 # กิจกรรมทำดีได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเราเอง

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดบางหลวงโดยนายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับนางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่มาเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย อินทร์มาลา บ้านเลขที่ 29 ม.3 ต.บางหลวง ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมตามรูปแบบท่าจีนโมเดล (THACHIN Model) และเป็นไปตามปฏิทินการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 #โอกาสเป็นของคนที่ไขว่คว้า # ไม่มีใครถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง

การประเมินขอมีวิทยฐานะ

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 คุณครูปรัชญา คล้ายชุ่ม ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดบางหลวง ได้เข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะกรรมการจาก รร.คลองบางกระทึก นายชัยธวัช เพชรคงและ รร.บ้านหนองมะม่วง น.ส.นันทา มูลทองน้อย โรงเรียนวัดบางหลวงขอขอบพระคุณกำลังในและข้อเสนอแนะจากท่านคณะกรรมการ..ผู้รับการประเมินสัญญาจะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นครูดี ครูเก่ง ของเด็ก ๆ ตลอดไป

 

จัดทำวีดีทัศน์

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 นายประสิทธิ์ จันทร์ดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ของ สพฐ. ได้มาจัดทำวีดิทัศน์ผลการดำเนินงาน ผลสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของโรงเรียนวัดบางหลวง เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับเพื่อนครูทั่วประเทศ รวมทั้งสะท้อนการเป็นโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 #ไม่มีผู้บริหารยอด ในโรงเรียนที่แย่ ไม่มีโรงเรียนที่แย่ถ้ามีผู้บริหารที่ยอด #ครูดีเด็กเก่ง ผู้ปกครองมีความสุข

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนวัดบางหลวงที่ได้รับการคัดเลือกผลงานสื่อ นวัตกรรม ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

#ปาเจราจะริยาโหนติคุณุตตะรานุสาสะกา#พิธีไหว้ครู2565วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันเป็นแบบอย่างที่ดีของคนไทย เริ่มต้นของปีการศึกษา 2565 โดยยึดหลัก Small Bubble เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 #ศิษย์มีครู #น้อมวันทาบูชาพระคุณคร

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 วันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7 ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้มอบหมายให้ คุณครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม ณ วัดบางหลวง ตามกิจกรรมในโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป...#ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร

พิธีลงนามถวายพระพรและกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดบางหลวง นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธ์ ผอ.ร.ร.วัดบางหลวง นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงเรียนวัดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

โรงเรียนวัดบางหลวง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ https://wellwishes.royaloffice.th

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู ที่ได้รับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)ในการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี 2565

กราบขอบพระคุณ

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 พระอธิการเกรียงศักดิ์ ถาวโร เจ้าอาวาส วัดบางหลวง ได้มอบเส้นอาหารอเนกประสงค์กึ่งสำเร็จรูปให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง เพื่อให้แม่ครัวได้ปรุงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับนักเรียนทุกคน....ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกคนขอกราบนมัสการเป็นอย่างสูง #บวร....บ้าน + วัด + โรงเรียน #โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

ขอขอบพระคุณ

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนทุกคนของโรงเรียนวัดบางหลวงขอขอบพระคุณนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ที่กรุณาให้กองช่างของเทศบาลตำบลบางหลวง มาติดตัวอักษรของอาคารอเนกประสงค์ที่ชำรุด เนื่องจากระแสลมแรงในการนี้ทางเทศบาลได้ให้ความอนุเคราะห์อย่างรวดเร็วหลังจากที่ทางโรงเรียนได้ประสานขอความช่วยเหลือไป...#รวดเร็วฉับไว ใส่ใจทุกข์สุขประชาชนเทศบาลตำบลบางหลวง#Thank you three times

ขอขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ได้ให้ความอนุเคราะห์ตีเส้นวินัย และเส้นสนามกีฬา ขอบทางเดินในบริเวณของโรงเรียนวัดบางหลวง ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง#ผู้ใหญ่ใจดี #ชุมชนร่วมพัฒนา สมคุณค่า โรงเรียนมาตรฐานสากล

เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวย การสถานศึกษาครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) โดยมีนายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธาน ร่วมด้วย นายชัยวัตร แก้วคำหา อดีตผอ.รร.วัดไผ่หูช้าง และ ดร.ธนสาร บัลลังก์ปัทมา ผอ.รร.วัดตุ๊กตา ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ขอขอบพระคุณข้อเสนอแนะดีดี รวมถึงเทคนิคการครองตน ครองคน ครองงาน จากท่านคณะกรรมการทุกท่าน #ว.บ.ล. TEAM #ประสบการณ์ล้ำค่า ล้วนมาจากนอกตำราเรียน

ขอขอบพระคุณ

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง ขอขอบพระคุณนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง นายธเนศ ปานอุทัย รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 และนายดำรงศักดิ์ หมอนทอง รองนายกเทศมนตรีคนที่ 2 ที่กรุณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างของทต.บางหลวง มาตัดแต่งต้นไม้ และปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนให้มีความสะอาด สวยงาม ที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในโรงเรียน ส่งผลให้เกิดความสง่างาม สมคุณค่าโรงเรียนมาตรฐานสากล #โรงเรียนคุณภาพของชุมชน #World Class Standard School #ชุมชนเป็นฐาน พัฒนาลูกหลานของพวกเรา #โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนโดดเด่นของ สพป.นครปฐม เขต 2

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้รับขวัญและกำลังใจ จากนายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และนายสุภัค แฝงเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน สำหรับการเปิดเรียน Onsite เต็มรูปแบบในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นักเรียนมาเรียนด้วยความปลอดภัย จากมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผู้บริหารครู และบุคลากรได้รับวัคซีน 100% นักเรียน ได้รับวัคซีนเป็นส่วนใหญ่#สถานศึกษาปลอดภัย ตามนโยบาย สพฐ.#ขอขอบพระคุณ สพป.นครปฐม เขต 2

ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี

คลีนิกครู โดยครูคำหล้า จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 ได้กล่าวถึง ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้คัดเลือกโรงเรียนที่สร้างโอกาสให้เด็กอย่างโดดเด่นเพื่อถ่ายทำคลิปเผยแพร่ และ 1 ใน 10 โรงเรียนนั้นก็คือ โรงเรียนวัดบางหลวง ของเรา....ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มองเห็นพลังเล็ก ๆ ของผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดบางหลวง #มุ่งมั่น ตั้งใจ แล้วเส้นชัยจะอยู่ไม่ไกลจากตัวเรา #Active Learning Style by Watbangluang School

เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และได้ให้คำแนะนำแก่คณะครู และบุคลากร ได้ดำเนินการและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ต่อไป

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง มอบหมายให้คณะครูแต่ละสายชั้น จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ในรูปแบบ On-site ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ Line Meeting เพื่อรับทราบแนวทางและมาตรการต่าง ๆ #เตรียมการให้พร้อม ซ้อมแผนเผชิญเหตุ #COVID-19 โรคท้องถิ่น ณ 1 ก.ค.65

การประชุม "ผอ.เขต.พบเพื่อนครู"

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นฐ.2 เป็นประธานการประชุม "ผอ.เขต.พบเพื่อนครู" ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) ภายใต้การนำ ของว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง คิดเป็นร้อยละ 100 ณ ห้องประชุมคุณสุจริต คุณถวิล นุชทองม่วง #Learning Loss #Future Classroom Model#PA ครู #PA ผบ.

วางแผนและจัดทำ Timeline สำหรับการถ่ายทำวีดีทัศน์

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง และคณะครูได้ร่วมกับนายสุภัค แฝงเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 วางแผนและจัดทำ Timeline สำหรับการถ่ายทำวีดีทัศน์ผลการดำเนินงาน ผลสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน #นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน #Future Classroom สพป.นครปฐม เขต 2

กิจกรรมมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดกิจกรรมให้คุณครูประจำชั้นมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยจะจัดการเรียนการสอนรูปแบบ on-site และได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

 

ประกาศโรงเรียนวัดบางหลวง

แจ้งผู้ปกครองทุกท่านทราบโรงเรียนวัดบางหลวงแจ้งตารางกำหนดการมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม2565ทั้งนี้ครูประจำชั้นจะประสานไปทางโทรศัพท์และช่องทางอื่นๆเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดต่อไป#ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

 

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ร่วมกันประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และจึงขอนัดหมายผู้ปกครองนักเรียนมารับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ตามเวลาและสถานที่ ที่กำหนดให้ดังนี้ การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยเรียบร้อย และได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด

ติดตามมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง และทีมบริหารของโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับ ศปก.อ.ตำบลบางหลวง นำโดยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางหลวง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง ที่ได้มาติดตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 7/2565 มาตรการเปิดภาคเรียน เพื่อการสอนการสอบ การฝึกอบรม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ในโรงเรียนและสถานศึกษา ในอำเภอบางเลน พบว่ามีความพร้อมตามมาตรการ สามารถเปิดเรียนที่โรงเรียน (On Site) ได้ #มาตรการ 3T 1V + DMHT-RC + SSET-CQ

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

อบรมทางไกลบ้านนักวิทย์

วันพุธที่ 27 และวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้มอบหมายให้คณะครูสายชั้นปฐมวัย เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อจะได้นำความรู้ เทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพต่อไป #เติบโตสมวัย ใส่ใจพัฒนาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย

 

ขอแสดงความยินดี

#ขอแสดงความยินดีกับคุณครที่ได้รับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

ขอแสดงความยินดีกับนายธเนศ ปานอุทัย

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง ขอแสดงความยินดีกับนายธเนศ ปานอุทัย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวงคนที่ 7 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนวัดบางหลวง ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจำปี 2564 #ดอกไม้บานเอง เมื่อถึงเวลา คุณความดีที่ได้สะสมมา เมื่อถึงเวลาก็จะส่งผลเอง

ขอแสดงความดียิน

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กิจกรรมการสร้างเสริมประสิทธิภาพและการวัดและประเมินผล ของครูวัดผลและวิชาการและการดำเนินการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ร่วมกับเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564

 

นำเสนอการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษา

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 โรงเรียนวัดบางหลวงโดยการนำของว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวงได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ให้นำเสนอการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาให้กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 แลกเปลี่ยนการบริหารจัดการอย่างไรถึงได้รับการประเมินสมศ.รอบสี่ในคุณภาพระดับดีเยี่ยมทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน#ไม่มีผู้บริหารแย่ในโรงเรียนเยี่ยม ไม่มีผู้บริหารเยี่ยมในโรงเรียนแย่

 กิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพร

วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 ทีมบริหารโดยการนำของนายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ร่วมกับหัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่าย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางหลวง จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย #สงกรานต์วิถีไทย วิถีใหม่ชาว ว.บ.ล.

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนกาจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางหลวง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 5 ปีและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GoogleMeet) ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2565 ทั้งนี้ โรงเรียนวัดบางหลวงได้ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

กิจกรรมเด็กดีศรีบางหลวง และกิจกรรมลายมือสวยด้วยใจรัก

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ว่าร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง พร้อมด้วยนายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมเด็กดีศรีบางหลวง และกิจกรรมลายมือสวยด้วยใจรัก ได้ร่วมกันมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมคุณสุจริต - คุณถวิล นุชทองม่วง ทั้งนี้โรงเรียนได้ดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด #เด็กดี ต้องมีที่ยืน หน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมเป็นของพวกเราทุกคน

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ติดตามมาตรการความปลอดภัย

โรงเรียนวัดบางหลวงขอขอบพระคุณนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ที่กรุณาส่งเจ้าหน้าที่มาติดตามมาตรการความปลอดภัยในการใช้อาคาร สถานที่ สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับโรงเรียนวัดบางหลวง ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ซึ่ง พบว่าโรงเรียนได้มีการเว้นระยะห่างระหว่าง บุคลากร และบุคลากรทุกคน รวมทั้งผู้มาติดต่อราชการได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่ใช้อาคาร สถานที่ มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ไว้สำหรับบริการผู้มาติดต่อราชการ...#วิถีใหม่ ใส่ใจสุขภาพ

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนวัดบางหลวงที่ได้รับรางวัลผลงาน คัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า NPT2 AWARDS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

 

ปรับปรุงความชัดเจนของทางม้าลาย

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนวัดบางหลวง ขอขอบพระคุณนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง และคณะผู้บริหารทุกท่าน ที่เล็งเห็นความสำคัญของทางม้าลายหน้าโรงเรียน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ปรับปรุงให้มีความชัดเจน ส่งผลถึงความปลอดภัยของทุกชีวิตที่เกี่ยวข้อง #ความปลอดภัย คือนโยบายอันดับหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศโรงเรียนวัดบางหลวง

โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ขยายเวลาในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Demand เรียนที่บ้าน 100% ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ซึ่งครูผู้สอนจะแจ้งกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียนของห้องเรียน

ร่วมแสดงความยินดี

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง ร่วมแสดงความยินดีกับนายสมบัติ ไทรบุญจันทร์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างปูน อันดับ ช 4 ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ใกล้บ้าน ณ โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ พวกเราทุกคนขอบขอบคุณความทุ่มเท แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมา...#อยู่ด้วยกัน อยู่ด้วยใจ เมื่อห่างไกล ยังคงคิดถึงกัน.

ประกาศโรงเรียนวัดบางหลวง

โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ขยายเวลาในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Demand เรียนที่บ้าน 100% ตั้งแต่วันที่

28 กุมภาพันธ์-11มีนาคมพ.ศ.2565 ซึ่งครูผู้สอนจะแจ้งกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียนของห้องเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง

โรงเรียนวัดบางหลวงขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวรัชยา ตันพิรุฬห์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัล 1 ใน 5 นักพูดที่ทรงพลังที่สุด หัวข้อ “สู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ 7 กิจวัตรความดี” แคมเปญ Sila 5 Smart ldol 2021 ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2564 #โรงเรียนศีล5

ประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มโรงเรียนบางหลวง นำโดยว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ประธานกลุ่ม ได้ร่วมกับผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียน ร่วมประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัล NTP2 Awards ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ระดับกลุ่มโรงเรียน เพื่อเป็นตัวแทนส่งเข้ารับการประเมินในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการขอชื่นชมในผลงานของทุกท่าน และเป็นกำลังใจสำหรับระดับต่อ ๆ ไป...#Routine to Reward

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนวัดบางหลวงขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนิชา ศรีจันทร์งาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 ได้รับโล่รางวัล และรับโอวาทจาก นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมวานิชไชยวรรณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โรงเรียนวัดบางหลวงขอขอบคุณการหล่อหลอม จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนสำหรับรางวัลทรงคุณค่านี้ #สร้างคนด้วยหัวใจ สร้างเด็กยุคใหม่ ไปด้วยกัน...ว.บ.ล.

ประกาศโรงเรียนวัดบางหลวง

โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ขยายเวลาในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Demand เรียนที่บ้าน 100% ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ซึ่งครูผู้สอนจะแจ้งกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียนของห้องเรียน

 

ประกาศโรงเรียนวัดบางหลวง

โรงเรียนวัดบางหลวง ปรับรูปแบบการเรียนการสอนจากรูปแบบให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (On Site) เป็นรูปแบบ การเรียนการสอน On Demand ที่บ้าน 100 % ซึ่งครูผู้สอนจะแจ้งกิจกรรมการเรียนการสอนตามตาราง เรียนของห้องเรียน โดยกําหนดใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ถึงวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

กิจกรรม “ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม นำพาสุขใจ”

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 โรงเรียนวัดบางหลวง ภายใต้นโยบายของว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล 5 ร่วมกับคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรม ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม นำพาสุขใจ ณ วัดบางหลวง ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด...#สะสมสเบียงบุญ ในวันที่เรายังมีกำลังทำได้...สาธ

 

ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณต่างๆ ของโรงเรียนวัดบางหลวง

เทศบาลบางหลวง ภายใต้การบริหารของนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรี นายธเนศ ปานอุทัย และนายดำรงศักดิ์ หมอนทอง รองนายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนวัดบางหลวง เพื่อความปลอดภัยสำหรับทุกคนในโรงเรียน...โรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง...#จับมือไว้แล้วเราจะผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน...

 

สุ่มตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK จำนวน 10% สัปดาห์ที่ 10

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ดำเนินการสุ่มตรวจคัดกรองโควิด-19 จำนวน 10% ด้วยชุดตรวจ ATK สัปดาห์ที่ 10 ผู้ที่เข้ารับการตรวจ ได้แก่ ครู/บุคลากร และนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน On-site (เรียนที่โรงเรียน) และเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข #โรงเรียนพร้อม #ครูพร้อม

โรงเรียนรักษาศีล 5

โรงเรียนวัดบางหลวง นำโดยว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 ผ่านกิจกรรมกล่าวคำสมาทานศีล 5 ทุกเช้าหลังกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมทั้งบูรณาการให้เข้ากับ 7 กิจวัตรความดี ทั้งนี้ได้ติดตั้งป้ายโรงเรียนรักษาศีล 5 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับทราบ

สุ่มตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK จำนวน 10% สัปดาห์ที่ 9

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ดำเนินการสุ่มตรวจคัดกรองโควิด-19 จำนวน 10% ด้วยชุดตรวจ ATK สัปดาห์ที่ 9 ผู้ที่เข้ารับการตรวจ ได้แก่ ครู/บุคลากร และนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน Onsite (เรียนที่โรงเรียน) และเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข #โรงเรียนพร้อม #ครูพร้อม

สุ่มตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK จำนวน 10% สัปดาห์ที่ 7

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ดำเนินการสุ่มตรวจคัดกรองโควิด-19 จำนวน 10% ด้วยชุดตรวจ ATK สัปดาห์ที่ 7 ผู้ที่เข้ารับการตรวจ ได้แก่ ครู/บุคลากร และนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน Onsite (เรียนที่โรงเรียน) และเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข #ผลการตรวจเป็นลบ 100% #โรงเรียนพร้อม #ครูพร้อม

วันครูแห่งชาติ ๒๕๖๕

วันครูแห่งชาติ ๒๕๖๕

คำขวัญวันคร

ู พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต

สุ่มตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK จำนวน 10% สัปดาห์ที่ 6

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ดำเนินการสุ่มตรวจคัดกรองโควิด-19 จำนวน 10% ด้วยชุดตรวจ ATK สัปดาห์ที่ 6 ผู้ที่เข้ารับการตรวจ ได้แก่ ครู/บุคลากร และนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน Onsite (เรียนที่โรงเรียน) และเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข #ผลการตรวจเป็นลบ 100% #โรงเรียนพร้อม #ครูพร้อม

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จ.ราชบุรี โดยการนำของ ผอ.พรรษกฤช เกตุรัตน์ รอง ผอ.อุทุมพร นิลหยก หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้เกียรติศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 และร่วมส่งตัวครูวีรยา เดชอัมพร ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบางหลวง....ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผอ.รร.วัดบางหลวง รอง ผอ.ชัยยันต์ ฉิมกล่อม และทีมบริหารโรงเรียนวัดบางหลวงร่วมต้อนรับ ณ ห้อง ประชุมสุจริตฯ# Two Tasks in One time..

เชิญชวนน้องๆ มาเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 โรงเรียนวัดบางหลวง เชิญชวนน้อง ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางหลวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหลวง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หินมูล มาเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นปฐมวัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ในเวลาราชการ) วันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2565 (เวลา 8.30น.-16.30น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

วันเด็กแห่งชาติ 2565

วันเด็กแห่งชาติ 2565

คำขวัญวันเด็ก

รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม

ฉีดพ่นยาป้องกันยุงลาย

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหลวง ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาฉีดพ่นยาป้องกันยุงลาย ภายในอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนวัดบางหลวง ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวงขอขอบพระคุณที่สร้างความปลอดภัยด้าน สาธารณสุขให้กับทุกคน #พันธมิตรที่ดี มีค่ามากกว่าทองคำ

แนะนำข้าราชการครูบรรจุใหม่

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผอ.ร.ร.วัดบางหลวง แนะนำข้าราชการครูบรรจุใหม่ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่คุณครูวรียา เดชอัมพร และคุณครูนิตยา ทองโสภา มาร่วมพัฒนาคุณภาพนักเรียนร่วมกัน #ก้าวไปด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน....ยินดีต้อนรับค่ะ

ตรวจคัดกรองโควิด-19และสุ่มตรวจจำนวน10% ด้วยชุดตรวจ ATKสัปดาห์ที่5

ในวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ตรวจคัดกรองโควิด สำหรับนักเรียนป.1-6 ที่แจ้งความประสงค์มาเรียนเพิ่มเติม และได้ดำเนินการสุ่มตรวจคัดกรองโควิด-19 จำนวน 10% ด้วยชุดตรวจ ATKสัปดาห์ที่ 5 ผู้ที่เข้ารับการตรวจ ได้แก่ ครู/บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่เรียน Onsite (เรียนที่โรงเรียน) และเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข #ผลการตรวจเป็นลบ 100% #โรงเรียนพร้อม #ครูพร้อม

ส่งตัวเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 ผู้บริหาร ได้ร่วมเดินทางเพื่อส่ง ครูกิตติศักดิ์ แก้วสว่าง เนื่องในโอกาสเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย ไปปฏิบัติหน้าที่ยังโรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร(สิงหวิทยาคม)และขอขอบคุณผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร(สิงหวิทยาคม)ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

โรงเรียนวัดบางหลวง เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

โรงเรียนวัดบางหลวง เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 ชั้นอนุบาล รับสมัครวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2565 (เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2565 (เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่

โรงเรียนวัดบางหลวง ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ นางสาววรียา เดชอัมพร (ครูบิว)และนางสาวนิตยา ทองโสภา(ครูแอน) ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่โรงเรียนวัดบางหลวงด้วยความยินดียิ่ง

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ ขออวยพรให้ท่านจงประสบความสำเร็จในทุกๆ สิ่งในปีนี้ จากผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดบางหลวง

กิจกรรมมอบอาหารเสริม(นม)และรับเอกสารการเรียน ภาคเรียนที่2/2564

โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดกิจกรรมมอบอาหารเสริม(นม)และรับ เอกสารการเรียนประกอบด้วย แบบฝึกหัดและใบงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Hand และ On-Demand โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)อย่างเคร่งครัด

การสุ่มตรวจคัดกรองโควิด-19จำนวน10% ด้วยชุดตรวจ ATKสัปดาห์ที่4

ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ดำเนินการสุ่มตรวจคัดกรองโควิด-19 จำนวน 10% ด้วยชุดตรวจ ATK #สัปดาห์ที่4 ผู้ที่เข้ารับการตรวจ ได้แก่ ครู/บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่เรียน Onsite (เรียนที่โรงเรียน) และเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข #ผลการตรวจเป็นลบ100% #โรงเรียนพร้อม #ครูพร้อม

ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนวัดบางหลวง ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูกิตติศักดิ์ แก้วสว่าง ในโอกาสสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ได้ลำดับที่ ๑ กลุ่มวิชา พลศึกษา กศจ.นครปฐม

กราบนมัสการท่านหลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ

ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวงได้กราบนมัสการท่านหลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ เมื่อครั้งธุดงค์ผ่านหน้าโรงเรียนวัดบางหลวง

หลวงตาบุญชื่น มอบน้ำดื่มสร้างบารมีทานให้กับโรงเรียนวัดบางหลวง

โรงเรียนวัดบางหลวง กราบขอบพระคุณ หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ มอบน้ำดื่มสร้างบารมีทานให้กับโรงเรียนวัดบางหลวง เมื่อครั้งธุดงค์ผ่านหน้าโรงเรียนวัดบางหลวง

โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ทำการเปิดเรียนในรูปแบบ On site เป็นวันแรก

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ทำการเปิดเรียนในรูปแบบ On site(เรียนที่โรงเรียน) เป็นวันแรก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ผู้ที่เข้ารับการตรวจ ได้แก่ ผู้อำนวยการ ครู/บุคลากร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ประสงค์เรียน Onsite (เรียนที่โรงเรียน) และเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณะสุข

 โรงเรียนรักษาศีล 5

เด็กหญิงวรัชยา ตันพิรุฬห์ "น้องโดนัท" นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนวัดบางหลวง กับโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 หัวข้อ "สู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญด้วย 7 กิจวัตรความดี" เพื่อเฟ้นหา SILA5 SMART IDOL ประจำปี 2564 จะมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง เชิญรับชมและรับฟังกันเลยครับ#sila5smartidol2564

 5 ธันวาคม 2564 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร5 ธันวาคม 2564 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง

ประกาศ โรงเรียนวัดบางหลวง

ประกาศโรงเรียนวัดบางหลวงกำหนดแผนการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 8.00 น.เป็นต้นไปขอเชิญผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดบางหลวง และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่แจ้งความประสงค์มาเรียน OnSite(เรียนที่โรงเรียน)และเป็นไปตามข้อกำหนดของโรงเรียน มารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK โดยพร้อมเพรียงกัน กำหนดการเปิดภาคเรียนแบบ On-site (เรียนที่โรงเรียน)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม2564เฉพาะนักเรียนที่มีรายชื่อที่ผู้ปกครองประสงค์ให้มาเรียนที่โรงเรียน และผู้ปกครองฉีดวัคซีน 100 % ของแต่ละระดับชั้น สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลทางโรงเรียจะประกาศให้ทราบอีกครั้งขอให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสารผ่าน Facebook โรงเรียนและLine กลุ่มผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง

ประกาศ โรงเรียนวัดบางหลวง

#ประกาศโรงเรียนวัดบางหลวงแจ้งผู้ปกครูองและนักเรียนทุกระดับชั้นมารับเอกสารการเรียน On-handในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564สถานที่ ณ จุดแจกเดิม

ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้รับเกียรติให้ใช้เป็นสถานที่ มอบถุงยังชีพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย ในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง โดยการนำของ นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง และคณะ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอารยา ศรีมณฑก รักษาการผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน ภาค 5 พร้อมผู้บริหารและคณะ ร่วมมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย ในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการ โรงเรียน และคณะครู โรงเรียนวัดบางหลวงร่วมให้การต้อนรับ#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ได้รับเหรียญทองแดงระดับภูมิภาคการคัดเลือกสถานศึกษาฯ

โรงเรียนวัดบางหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดงระดับภูมิภาคการคัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง

โรงเรียนวัดบางหลวง ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวรัชยา ตันพิรุฬห์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นนักเรียนต้นแบบในการใช้ชีวิตที่มีระเบียบวินัยเกิดขึ้นได้เพราะลงมือทำ 7 กิจวัตรความดี#โรงเรียนรักษาศีล5 #7กิจวัตรความดี

คณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2/2564

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี จ่าเอกภูวิส ภิรมย์เบี้ยว ปลัดอำเภอบางเลน นายธเนศ ปานอุทัย รองนายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง และนางสาวกาญจนา แซ่พัว ผอ.รพ.สต.บางหลวง ได้มาตรวจเยี่ยม ติดตามแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

โรงเรียนวัดบางหลวง ได้รับเกียรติให้ใช้เป็นสถานที่มอบถุงยังชีพฯ

วันอังคารที่16 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้รับเกียรติให้ใช้เป็นสถานที่ มอบถุงยังชีพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย ในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง โดยการนำของ นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง และคณะ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบถุงยังชีพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย ในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการ โรงเรียน และคณะครู โรงเรียนวัดบางหลวงร่วมให้การต้อนรับ#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวงผ่านช่องทาง Line Meeting

วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ Line Meeting เพื่อรับทราบแนวทางการเตรียมการเปิดเรียน On-site#เปิดเรียนมั่นใจ #ปลอดภัยไร้โควิด19

ส่งตัวพนักงานราชการโรงเรียนวัดบางหลวง

วันจันทร์ 15 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ร่วมเดินทางเพื่อส่ง ครูวาสนา ลี้เจริญ พนักงานราชการ โรงเรียนวัดบางหลวง ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ยังโรงเรียนบ้านไผ่หลวง และขอขอบคุณ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านไผ่หลวงที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ขอเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนวัดบางหลวงทุกท่าน ฉีดวัคซีนโควิด-19

ขอเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวงทุกท่าน ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฉีดวัคซีนเพื่อตัวท่านและเพื่อบุตรหลานของท่าน ร่วมใจกันฉีดวัคซีน ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อเปิดประตูการเรียนรู้ ส่งลูกหลานคืนสู่รั้วโรงเรียน

มอบถุงยังชีพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย ในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดบางหลวงได้รับเกียรติให้ใช้เป็นสถานที่ มอบถุงยังชีพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย ในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง โดยการนำของ นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง และคณะ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอนุชา ใจช่วงโชติ นายอำเภอ อำเภอบางเลน นางนิสา บรรจงการ ผอ. สพม.นครปฐม ดร.จงรักษ์ ศรีทิพย์ รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และทีมบริหารจากเทศบาลตำบลบางหลวง ร่วมแจกถุงยังชีพสำหรับผู้ประสบอุทกภัยโดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการ โรงเรียน และคณะครู โรงเรียนวัดบางหลวงร่วมให้การต้อนรับ#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

คณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง นายวิชัย มูลทองสงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวณัทชฎาภร ธรรมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะม่วง ได้มาตรวจเยี่ยม ติดตามแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

คณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง นายวิชัย มูลทองสงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวณัทชฎาภร ธรรมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะม่วง ได้มาตรวจเยี่ยม ติดตามแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมมอบอาหารเสริม (นม) และรับเอกสารการเรียน ภาคเรียนที่2/2564

โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมมอบอาหารเสริม (นม) และรับเอกสารการเรียน ประกอบด้วย แบบฝึกหัด และใบงาน ในวันเปิดเทอมวันแรก ของภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564 โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand และ On-Demand โดยทางโรงเรียนดำเนินการและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด

 "โรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น"

โรงเรียนวัดบางหลวง ได้รับเกียรติบัตร กิจกรรมเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วย 7 กิจวัตรความดีในโครงการ "โรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น"จาก(สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์)ประธานอำนวยการโครงการหมู่บ้านและโรงเรียนรักษาศีล 5 #สะสมความดี #จนเป็นวิถีของตนเอง #โรงเรียนวัดบางหลวงเราทำได้

คณะเข้าตรวจสอบสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นฯ

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสพป.นครปฐม เขต 2 เพื่อเข้าตรวจสอบสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นของโรงเรียนที่ขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 กฐินสามัคคีวัดบางหลวง

#กฐินสามัคคีวัดบางหลวงวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้นำคณะครู ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางหลวง

 ประกาศโรงเรียนวัดบางหลวง เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

#ประกาศโรงเรียนวัดบางหลวง #เปิดภาคเรียนที่2 #ปีการศึกษา2564 โรงเรียนวัดบางหลวง เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand และ On-Demand ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนทุกระดับชั้นมารับใบงาน ในวันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน 2564***สถานที่ ณ จุดแจกเดิม***ขอให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสารผ่าน Facebook โรงเรียน และ Line กลุ่มผู้ปกครอง อย่างต่อเนื่องหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบโดยทันที

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดบางหลวง Timeline

#ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดบางหลวง #Timeline การเตรียมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 รูปแบบ On-site และรูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสมของโรงเรียนวัดบางหลวง#โรงเรียนพร้อมครูพร้อม

รับฟังการบรรยายการพัฒนาขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ว.PA

วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดบางหลวง ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดย นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วย นายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 โดยมี นายดุสิต หังเสวก ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นวิทยากร ผ่านช่องทาง Google Meet และ Youtube ซึ่งจัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ประชาสัมพันธ์ : การเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

ประชาสัมพันธ์ : การเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 : เปิดเรียนรูปแบบ "ออนไลน์"วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 : เปิดเรียนรูปแบบ "มาโรงเรียน"** หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทันที**.ขอความร่วมมือ1) ขอเชิญชวนให้ผู้ปกครองและ สมาชิกในครอบครัวเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและลดความรุนแรงในการติดเชื้อโควิด-19 2) ขอความร่วมมือผู้ปกครอง ไม่นำนักเรียนไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 3) ขอความร่วมมือผู้ปกครอง สมาชิกในครอบครัว และนักเรียน ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เข้าร่วมอบรมประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผล โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. (SMT)

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนวัดบางหลวง ได้เข้าร่วมอบรมประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. (SMT) #พัฒนาตน #พัฒนางาน #เพื่อลูกหลานชาว ว.บ.ล.

"23ตุลาคม วันปิยมหาราช"

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๒๓ ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระปิยมหาราชข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวัดบางหลวง

"นักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง ได้เข้ารับมอบทุนการศึกษา จำนวน 6 คน"

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง ได้เข้ารับมอบทุนการศึกษา จำนวน 6 คน จาก นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดนครปฐม พร้อมคณะ และคุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศบาลตำบลบางหลวง ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 โรงเรียนวัดบางหลวง ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้ความเมตตากับ พวกเราเสมอมาครับ…#สร้างอนาคตของชาติในวันหน้า #ด้วยการพัฒนาการศึกษาในวันนี้

"เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง"

วันพฤหัสบดีที่ 14และวันศุกร์ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดอบรมการพัฒนาข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) "เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง" ณ ห้องประชุมสุจริต ถวิล นุชทองม่วง โรงเรียนวัดบางหลวง

ผอ.สพป.นครปฐม เขต2 เยี่ยมเยียนโรงเรียนวัดบางหลวง

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนวัดบางหลวง โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมบริหารโรงเรียนวัดบางหลวง ให้การต้อนรับและพาเดินชมอาคารเรียน อาคารประกอบต่าง ๆ ของโรงเรียน ทีมงานโรงเรียนวัดบางหลวงขอขอบพระคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และกำลังใจดีดีที่ท่านมอบให้กับเราในวันนี้ครับ #เจ้านายสร้างแรงผลักดัน...#พวกเราจะมุ่งมั่นทำให้ดี

13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต

โรงเรียนวัดบางหลวง นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยเครื่องราชสักการะ เพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

แจ้งปฏิทินการปิด-เปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

ทางโรงเรียนวัดบางหลวง ขอแจ้งปฏิทินการปิด-เปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ -ปิดภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 จนถึง 31ตุลาคม 2564 -เปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบอีกครั้ง)

กำหนดแนวทาง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

กำหนดแนวทาง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นความปลอดภัยตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขแบบ Universal Prevention For COVID-19 (การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล)

กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีลห้า ชั่วโมงสุขจริงหนอออนไลน์

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีลห้า ชั่วโมงสุขจริงหนอออนไลน์ โดยมีกิจกรรม สวดมนต์ทำสมาธิ เพื่อพัฒนาจิต ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอธิการเกรียงศักดิ์ ถาวโร เจ้าอาวาสวัดบางหลวง เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอบางเลน

ศปก.อ.ตำบลบางหลวง ได้เข้าการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ศปก.อ.ตำบลบางหลวง ได้เข้าการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และได้ให้คำแนะนำแก่ คณะครู และบุคลากร ได้ดำเนินการและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)ต่อไป

ลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง มอบหมาย ให้นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง เป็นประธานในประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำข้อมูลตามแบบวัดเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมคุณสุจริต คุณถวิล นุชทองม่วง

ลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหาร

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหาร โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมบริหาร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม คุณสุจริต คุณถวิล นุชทองม่วง

เข้ารับมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง ที่จะเข้ารับมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ในวันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา ดังนี้
1.นางสาวกรรณิการ์ มะโนมั่น ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2.นางสาวชลิตา สมัครรัฐกิจ ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3.นางสาวอรุโณทัย ชัยสิทธิ์ ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4.นางสาวนิภา ตรีแจ่มจันทร์ ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.นายสุทธิเกียรติ ชาติชำนิ ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ได้รับคัดเลือก สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2564

คณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง ที่ได้รับคัดเลือก สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2564 ดังนี้
ระดับปฐมวัย
1. นางสาวแสงดาว ทองเหมือน ระดับดีเยี่ยม
2. นางสาวสุพัฒนา เตชานุบาล ระดับ ดีมาก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1.นางสาวกรรณิการ์ มะโนมั่น ระดับ ดีเยี่ยม
2.นางสาวบุณยนุช สามสาลี ระดับ ดีเด่น
3.นางสาววรรณา สุริวรรณ์ ระดับ ดีเด่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1.นางสาวอรุโณทัย ชัยสิทธิ์ ระดับ ดีเยี่ยม
2.นางสาวภัทรวดี ศรีธัญญากร ระดับ ดีเด่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.นางสาวนิภา ตรีแจ่มจันทร์ ระดับ ดีเยี่ยม
2.นางเพชรัตน์ ชมมะลิ ระดับ ดีเด่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
1.นางสาวอุษา มะหะหมัด ระดับ ดีเยี่ยม
2.นายสุทธิเกียรติ ชาติชำนิ ระดับ ดีเยี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษา
นางสาวชฎาภรณ์ ใยย่อง ระดับ ดีเด่น

ผ่านการประเมินเข้ารับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2562

โรงเรียนวัดบางหลวงที่ผ่านการประเมินเข้ารับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และเครือข่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยจะเข้ารับตราพระราชทาน ในวันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา

#ประกาศโรงเรียนวัดบางหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบการและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย โดยวิวีการคัดเลือก

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมบริหารโรงเรียนวัดบางหลวง ได้นำเสนอผลงานของผู้บริหารในรอบ 6เดือน ผ่านทาง Google Meets ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดบางหลวงขอขอบคุณ นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 นางสาวระเบียบ ชาญช่าง ผอ.โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล นางศิวิไล ทีคำ ผอ.โรงเรียนบ้านบางเลน และนายทิวากร อาจหาญ ผอ.โรงเรียนวัดลานค่าเราจะมุ่งมั่นพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนาผู้เรียน ต่อไป

โรงเรียนวัดบางหลวง ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูชลิตา สมัครรัฐกิจ คุณครูสกลสุภา สุมาลี และคุณครูแสงดาว ทองเหมือน ที่ได้รับรางวัลคุรุชน คนคุณธรรม ของ สพป. นครปฐม เขต 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อส่งเสริมการผลิตนวัตกรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติ ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ดำเนินการมอบเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี และทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

VTRนำเสนอ อาคารสถานที่ โรงเรียนวัดบางหลวง ณ ปัจจุบัน ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ขอเชิญผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ " เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน " ในระบบออนไลน์ตามลิ้งที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือ สแกนQR CODE

#โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง (อันดับ 1)

#แจ้งผู้ปกครองทุกท่านทราบ เรื่องกำหนดการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และรับเอกสารการเรียน ครั้งที่ 3 ประกอบด้วย แบบฝึกหัด และใบงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ทั่วประเทศ ยังคงมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ทำให้ต้องจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Blended ทางโรงเรียนจึงขอนัดหมายผู้ปกครอง รับเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และรับแบบฝึกหัด ใบงานนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ตามเวลาและสถานที่ ที่กำหนดให้ดังนี้

เนื่องด้วยวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนวัดบางหลวง ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Blended โดยจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในรูปแบบของการสร้างการรับรู้ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านตากแดด และโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance : IQA)รวมทั้งการเตรียมการ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance : EQA)รอบห้า(2564-2568)

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี สมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 โดยมี นายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ดร.อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา นางสาววีรวรรณ เจริญสุข ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ และนายอดิศักดิ์ คงทัด ผอ.โรงเรียนวัดสำโรง พร้อมได้ให้คำแนะนำในการดำเนินการของโรงเรียนต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมมอบเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และรับเอกสารการเรียน ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย แบบฝึกหัด และใบงาน สำหรับการเรียนการสอนรูปแบบ On Blended โดยกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับ นายสุภัค แฝงเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ เขต 2 ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และได้ให้คำแนะนำแก่ คณะครู และบุคลากร ได้ดำเนินการและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน มอบอุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียน ใบงาน สำหรับการเรียนการสอนรูปแบบ On Blended และได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุนให้กับนักเรียนที่มีคะแนนสอบO-NET สูงแต่ละรายวิชา โดยกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง รับการประเมินการจัดกิจกรรมมอบเงินค่าเครื่องแบบ มอบอุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียน ใบงาน สำหรับการเรียนการสอนรูปแบบ On Blended ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 โดยได้รับคำแนะนำจาก รพ.สต.ตำบลบางหลวง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด และให้คำชมเชยโรงเรียนวัดบางหลวง ที่มีการวางแผนและเตรียมการ ได้อย่างดียิ่ง

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบางหลวง วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเสนอและวางแผน เตรียมความพร้อม สำหรับการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2564ต่อไป การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยเรียบร้อย และได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด

ประกาศโรงเรียนวัดบางหลวง เรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ในรูปแบบของสถานศึกษา ได้แก่ On Line On Air On Hand On Demand และ On Blended ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และแจ้งตารางกำหนดการมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ทั้งนี้ ครูประจำชั้นจะประสานไปทางโทรศัพท์และช่องทางอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดต่อไป


ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธื์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ITA
 
 
ผลงานวิชาการ
 
ระบบสาระสนเทศ
Facebook LikeBox
แผนที่โรงเรียนวัดบางหลวง
สถานที่ติดตต่อ

โรงเรียนวัดบางหลวง

เลขที่ 66 หมู่ที่ 6 ตำบล บางหลวง อำเภอ บางเลน จังหัวด นครปฐม 73190 โทรศัพท์ : 034-399-071

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Best view with Internet Explorer 800x600 Resolution
โดย นางสาวณัฐรุจา เมธสุทธิ์
:
watbangluangschool@gmail.com