-->
 

เลขที่ 66 หมู่ที่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190 โทรศัพท์&โทรสาร 0-34399-071    Email: watbangluangschool@gmail.com

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด 13 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น

:::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดบางหลวง:::

หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
นักเรียน
ติดต่อเรา

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

โรงเรียนดีประจำตำบล

ผลงานและรางวัล

คณะกรรมการสถานศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

อาคารสถานที่

แผนปฏิบัติงาน

ปฏิทินปฏิบัติงาน

ข้อมูลบุคลากร

บุคลากรโรงเรียน
สายชั้น ป.4-ป.6
เอกสารงานต่าง

แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา2559

งานประกันคุณภาพการศึกษา2560

งานประกันคุณภาพการศึกาา2561

แหล่งการเรียนรุ้

แนะนำเว็ปไซต์

เว็บสำหรับสืบค้นข้อมูล

www.google.com/
www.yahoo.com/
www.siamguru.com/
www.siamzone.net/

เว็บสำหรับบริการอีเมล์ฟรี

www.hotmail.com/
www.thaimail.com/
www.mail.yahoo.com/

www.doramail.com/
www.kittymail.com/
www.chaiyo.com/

เว็บสำหรับส่ง E-Card

www.e-cards.com/
www.greeting-cards.com/
www.card4thai.com/
www.bluemountain.com/

เว็บนานาสาระ

www.sanook.com/
www.hunsa.com/
www.narak.com/
www.mthai.com/
www.kapook.com/
www.jorjae.com/
www.lemononline.com/
www.wanjai.com/

 

หน้าที่ 5

 

"แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562"

โรงเรียนวัดบางหลวง ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียน คณะครูบุคลากรทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โดยมี นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอบางเลน พ.ต.อ.สุธี วรรณสูตร ผกก.สภ.บางหลวง และครอบครัว สุนทรถาวรวงศ์ เข้าร่วมให้กำลังใจ และอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมครั้งนี้...

 

"ประเมินรางวัล OBECQA.โรงเรียนมาตรฐานสากล"

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินรางวัล OBECQA.โรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 
ดร.สมชัย ชวลิตธาดา ,นายธีระพันธุ์ ธีรานันท์ , นายวุฒิชัย วันทมาตย์ , ดร.ทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา ,และดร.นิตยา มั่นชำนาญ 
ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่าน ที่ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปฏิบัติได้อย่างดีเยี่ยม
...

 
         
 

"บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)ได้จัดทำโครงการพลังงานสัญจร"

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการพลังงานสัญจร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลียม ตั้งแต่กำเนิดจนถึงการใช้ประโยชน์จากปิโตรเลียม พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง...

 

"ร่วมชมให้กำลังใจนักเรียน ซ้อมรำในกิจกรรมงานแห่เทียนเข้าพรรษา"

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางห ลวง ได้ให้การต้อนรับ คุณธัมมิกา นิยมศิลป์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐ ม และนาย ยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอบางเลน ในโอกาสมาร่วมชมให้กำลังใจนักเรียน โรงเรียนวัดบางหลวง และโรงเรียนบางหลวงวิทยา ซ้อมรำในกิจกรรมงานแห่เทียน เข้าพรรษาประจำปี 2562...

 
         
 

"คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching)และผู้บริหารสถานศึกษาใหม่"

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางห ลวง ให้การต้อนรับ นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะกรรมการที่ปรึกษา/ พี่เลี้ยง (Coaching) และผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ กลุ่มที่ 1 เพื่อให้คำปรึกษาและติดตาม การปฏิบัติงาน...

 

"คณะพระธรรมทูต"

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดการต้อนรับคณะพระธรรม ทูต ที่เดินทางมาแสดงธรรมให้กับ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมคุณสุจริต-คุณถวิล นุชทองม่วง...

 
         
 

"บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)ได้จัดทำโครงการพลังงานสัญจร"

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการพลังงานสัญจร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลียม ตั้งแต่กำเนิดจนถึงการใช้ประโยชน์จากปิโตรเลียม พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง...

 

"ร่วมชมให้กำลังใจนักเรียน ซ้อมรำในกิจกรรมงานแห่เทียนเข้าพรรษา"

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางห ลวง ได้ให้การต้อนรับ คุณธัมมิกา นิยมศิลป์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐ ม และนาย ยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอบางเลน ในโอกาสมาร่วมชมให้กำลังใจนักเรียน โรงเรียนวัดบางหลวง และโรงเรียนบางหลวงวิทยา ซ้อมรำในกิจกรรมงานแห่เทียน เข้าพรรษาประจำปี 2562...

 
         
 

"คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching)และผู้บริหารสถานศึกษาใหม่"

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางห ลวง ให้การต้อนรับ นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะกรรมการที่ปรึกษา/ พี่เลี้ยง (Coaching) และผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ กลุ่มที่ 1 เพื่อให้คำปรึกษาและติดตาม การปฏิบัติงาน...

 

"คณะพระธรรมทูต"

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดการต้อนรับคณะพระธรรม ทูต ที่เดินทางมาแสดงธรรมให้กับ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมคุณสุจริต-คุณถวิล นุชทองม่วง...

 
         
 

"พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562"

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีกา รศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูและแสดงออกถึง ความกตัญญูกตเวที ณ ห้องประชุมคุณสุจริต-คุณถวิล นุชทองม่วง...

 

"ท่านผอ.สพป.นฐ.เขต 2 ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนวัดบางหลวง"

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 นาย ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับ ท่านดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และคณะ ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนวัดบางหลวง โดยได้เข้าเยี่ยมชมและพบปะพูดคุยกับครู/นักเรียนทุกห้องเรียน...

 
         
 

"โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562"

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และคุณครูที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 2 รายการและรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประ ถมศึกษานครปฐม เขต 2...

 

"นักเรียนที่มีผลการทดสอบ ด้านคำนวณ ได้คะแนนเต็ม 35 คะแนน"

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเกศินี คงคาหลวง และคุณครูชลิตา สมัครรัฐกิจ ที่ได้รับเกียรติบัตร นักเรียนที่มีผลการทดสอบด้านคำนวณ ได้คะแนนเต็ม 35 คะแนน จากผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561...

 
         
 

"ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 "

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช่จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน กาสนี้คุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ ผู้อุปการะคุณ รายใหญ่ของโรงเรียน ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน คือเด็กหญิง เกศินี คงคาหลวง ซึ่งสอบได้คะแนนเต็ม 35 คะแนนในวิชาคำนวณ(NT) โดยมีผู้ปกครองให้ความร่วมมือ เข้าร่วมประชุมอย่างดียิ่ง...

 

"ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 "

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ แผนการดำเนินงาน พุทธศักราช 2562 พร้อมทั้งเยี่ยมชม อาคารต่างๆบริเวณโรงเรียน...

 
         
 

"Back to School "

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรม Back to School ต้อนรับวันเปิดเทอม ครูและนักเรียน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ในวันเปิดเรียนวันแรก และชั่วโมงแรก...

 

"ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562"

วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดการประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562...

 
         
 

"กีฬากลุ่มบางหลวงเกมส์"

วันที่ 12-21 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มโรงเรียนบางหลวง ได้จัดกิจกรรมกีฬากลุ่มบางหลวงเกมส์ ซึ่งมีโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบางหลวงเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอบางเลน เป็นประธานพิธีเปิดงานกีฬากลุ่มบางหลวง ณ โรงเรียนวัดบางหลวง และได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีคุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ...

 

"กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการ สภานักเรียน"

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561...

 
         
 

"ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ / สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561"

วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วางแผนดำเนินการ โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล/สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 และได้จัดเลี้ยงขอบคุณทีมงาน WBL 2019 ณโรงแรมเอเชียชะอำ ขอขอบคุณคุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ ที่สนับสนุนงบประมาณดำเนินการให้กับพวกเรา...

 

"กิจกรรมบัณฑิตน้อย"

วันที่ 28 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนวัดบางหลวง...

 
         
 

"(D.A.R.E.ประเทศไทย)มอบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา"

วันที่ 12 กมภาพันธ์ 2562 นาย ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม รรท.ผกก.สภ.บางหลวง เพื่อมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 86 คน พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ผลการเรียนดีเด่น จำนวน 4 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนต่อไป...

 

"ทำบุญบ้านพักครูโรงเรียนวัดบางหลวง"

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวงและคณะครู นิมนต์พระสงฆ์ มาเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญบ้านพักครูโรงเรียนวัดบางหลวง...

 
         
 

"Project Approach"

15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดนิทรรศการการแสดงผลงานของนักเรียนชั้นปฐมวัยโดยมี นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวงเป็นประธานในงานพร้อมทั้ง คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม...

 

"ทดสอบความสามารถในการอ่านออก (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1"

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดการทดสอบความสามารถใน การอ่านออก (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561...

 
         
 

"จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)"

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวัดบางหลวง ให้การต้อนรับ
1.นายจิรชัย ทีคำ รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
2.น.ส.สายใจ ฉิมมณี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
3.น.ส.ธัญญาพร ลาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
4.ว่าที่ ร.ต.ณฐรัช  อะตะกุมมา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวัดบางหลวง ในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีโรงเรียนมาเข้าร่วมการสอบ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี โรงเรียนวัดบางน้อยใน โรงเรียนบ้านไผ่หลวง และโรงเรียนวัดศิลามูล
...

 

"งานประเพณีแห่ธงอวยพรฉลองตรุษจีน ชุมชนบางหลวง"

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง นำคณะครู นักเรียน เข้าร่วมงานประเพณีแห่ธงอวยพรฉลองตรุษจีน ซึ่งได้รับเกียรติจาก. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี และขอขอบคุณ นายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวนิช นายอำเภอเมืองนครปฐม นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอบางเลน ให้เกียรติมาร่วมงาน ซึ่งจัดโดยชุมชนชาวบางหลวง โรงเรียนเจี้ยนหัวและคุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ ให้การสนับสนุน...

 
         
 

"การรณรงค์การจัดการขยะ โรงเรียนวัดบางหลวง"

การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2...

 

"ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.ธเนศ ปานอุทัย และคุณครูสมหมาย ตรงดี"

ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.ธเนศ ปานอุทัย และคุณครูสมหมาย ตรงดี ที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่อง เชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ด้านนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ด้านการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จากท่าน บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

 
         

ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ระบบสาระสนเทศ

เขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องการ

วัดห้วยตะโก
วัดเดชานุสรณ์
วัดหอมเกร็ด
วัดสุวรรณาราม
วัดสำโรง
วัดสัมปทวน
วัดสว่างอารมณ์(นศ.)
วัดสรรเพชญ
วัดศิลามูล
วัดศรีษะทอง
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดวังน้ำขาว
วัดลำพญา
วัดลานคา
วัดละมุด
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดรางกำหยาด
วัดมะเกลือ
วัดพระมอพิสัย
วัดผาสุการาม
วัดประชานาถ
วัดบึงลาดสวาย
วัดบางภาษี
วัดบางพระ
วัดบางปลา
วัดบางน้อยใน
วัดบางช้างใต้
วัดบางช้างเหนือ
วัดบัวหวั่น
วัดบัวปากท่า
วัดบอนใหญ่
วัดนิลเพชร
วัดน้อย
วัดนราภิรมย์
วัดทุ่งน้อย
วัดท่าพูด
วัดท่าข้าม
วัดทรงคนอง
วัดตุ๊กตา
วัดจินดาราม
วัดงิ้วราย
วัดกลางบางแก้ว
วัดกลางครูเวียง
วัดกลาง
วัดไร่ขิง
วัดไผ่หูช้าง
วัดไผ่จรเข้
วัดไทร
วัดโพธิ์
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดปรีดาราม
วัดโคกพระเจดีย์
วัดดอนหวาย
บ้านลานแหลม
วัดโคกเขมา
วัดเสถียรรัตนาราม
วัดเวฬุวนาราม
บ้านหัวอ่าว
บ้านห้วยกรด
บ้านหนองมะม่วง
บ้านหนองปรงกาญจนา
บ้านหนองปรง
บ้านพาดหมอน
บ้านประตูน้ำพระพิมล
บ้านบางม่วง
บ้านตากแดด
บ้านดอนทอง
บ้านดงเกตุ
บ้านฉาง
บ้านคลองมหาสวัสดิ์
บ้านคลองพระมอพิสัย
บ้านคลองบางกระจัน
บ้านคลองนกกระทุง
บ้านคลองจินดา
บ้านคลองใหม่
บ้านคลองโยง
บ้านกระทุ่มล้ม
บ้านไผ่หลวง
บ้านไผ่ล้อม
บ้านเพลินวัฒนา
หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
พระตำหนักสวนกุหลาบฯ
บุณยศรีสวัสดิ์
ตลาดเจริญสุข
คลองบางกระทึก
คลองทางหลวง
ไทยรัฐวิทยา4
โสตศึกษานครปฐม
กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา

 

 

 

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Best view with Internet Explorer 800x600 Resolution
โดย นายกิตติศักดิ์ แก้วสว่าง
:
watbangluangschool@gmail.com