-->
 

เลขที่ 66 หมู่ที่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190 โทรศัพท์&โทรสาร 0-34399-071    Email: watbangluangschool@gmail.com

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด 13 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น

:::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดบางหลวง:::

หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
นักเรียน
ติดต่อเรา

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

โรงเรียนดีประจำตำบล

ผลงานและรางวัล

คณะกรรมการสถานศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

อาคารสถานที่

แผนปฏิบัติงาน

ปฏิทินปฏิบัติงาน

ข้อมูลบุคลากร

บุคลากรโรงเรียน
สายชั้น ป.4-ป.6
เอกสารงานต่าง

แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา2559

งานประกันคุณภาพการศึกษา2560

งานประกันคุณภาพการศึกาา2561

แหล่งการเรียนรุ้

แนะนำเว็ปไซต์

เว็บสำหรับสืบค้นข้อมูล

www.google.com/
www.yahoo.com/
www.siamguru.com/
www.siamzone.net/

เว็บสำหรับบริการอีเมล์ฟรี

www.hotmail.com/
www.thaimail.com/
www.mail.yahoo.com/

www.doramail.com/
www.kittymail.com/
www.chaiyo.com/

เว็บสำหรับส่ง E-Card

www.e-cards.com/
www.greeting-cards.com/
www.card4thai.com/
www.bluemountain.com/

เว็บนานาสาระ

www.sanook.com/
www.hunsa.com/
www.narak.com/
www.mthai.com/
www.kapook.com/
www.jorjae.com/
www.lemononline.com/
www.wanjai.com/

 

หน้าที่10

 

...สพป.นครปฐม เขต 2 ได้มาเยี่ยมบ้านนักเรียนและนักเรียนที่ประสบเหตุอัคคีภัย"....

 

ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี คุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์

 
 

... กิจกรรมกีฬาภายใน "บางหลวงเกมส์" ปีการศึกษา 2559.....

 

การนิเทศติดตามโครงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปี 2559

 
 
... พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการครูตำรวจแดร์(D.A.R.E)ปี 2559.....
 

งานมุฑิตาผู้เกษียณอายุราชการ 2559

 
 

... กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย .....

 

การประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2559

 
         
 

....การศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนบางหลวง ณ โรงเรียนเอกชัย....

 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559
 
         
 

....การจัดนิทรรศการ การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 8 สิงหาคม 2559....

 

นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EBE (English Bilingual Education)

 
         
 

...การประเมินแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด...

 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 
         
 

...วิทยากรการเสวนา...

 

พิธีหล่อเทียนประจำโรงเรียน และหล่อเทียนประจำห้องเรียน ปีการศึกษา 2559

 
         
 

...การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี 2559...

 

..กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2559 ..

 
         
 

...วิทยากรการเสวนา...

 

พิธีหล่อเทียนประจำโรงเรียน และหล่อเทียนประจำห้องเรียน ปีการศึกษา 2559

 
     
 
 

...การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี 2559...

 

..กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2559 ..

 
     
 
 

...การประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล...

 

..ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่..

 
     
 
 

...ประชุมผู้ปกครองนักเรียน...

 

..สามเณรฤดูร้อน..

 
     
 
 

...กิจกรรมบัณฑิตน้อย...

 

.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้.

 
     
 
 

.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้.

 

..บางหลวงเกมส์..

 
     
 
 

.มอบทุนการศึกษา.

 

..ตรวจเยี่ยมการรื้อถอนอาคารเรียน..

 
     
 
 

.สอบอ่าน ป.1.

 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 65

 
     
 
 

.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้.

 

ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนวัดบางหลวง

 
     
 
 

.คณะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส.

 

..ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี...

 
     
 
 
.วันเด็กแห่งชาติ 59.
 
สวัสดีปีใหม่ 2559
 
     
 

ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ระบบสาระสนเทศ

เขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องการ

วัดห้วยตะโก
วัดเดชานุสรณ์
วัดหอมเกร็ด
วัดสุวรรณาราม
วัดสำโรง
วัดสัมปทวน
วัดสว่างอารมณ์(นศ.)
วัดสรรเพชญ
วัดศิลามูล
วัดศรีษะทอง
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดวังน้ำขาว
วัดลำพญา
วัดลานคา
วัดละมุด
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดรางกำหยาด
วัดมะเกลือ
วัดพระมอพิสัย
วัดผาสุการาม
วัดประชานาถ
วัดบึงลาดสวาย
วัดบางภาษี
วัดบางพระ
วัดบางปลา
วัดบางน้อยใน
วัดบางช้างใต้
วัดบางช้างเหนือ
วัดบัวหวั่น
วัดบัวปากท่า
วัดบอนใหญ่
วัดนิลเพชร
วัดน้อย
วัดนราภิรมย์
วัดทุ่งน้อย
วัดท่าพูด
วัดท่าข้าม
วัดทรงคนอง
วัดตุ๊กตา
วัดจินดาราม
วัดงิ้วราย
วัดกลางบางแก้ว
วัดกลางครูเวียง
วัดกลาง
วัดไร่ขิง
วัดไผ่หูช้าง
วัดไผ่จรเข้
วัดไทร
วัดโพธิ์
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดปรีดาราม
วัดโคกพระเจดีย์
วัดดอนหวาย
บ้านลานแหลม
วัดโคกเขมา
วัดเสถียรรัตนาราม
วัดเวฬุวนาราม
บ้านหัวอ่าว
บ้านห้วยกรด
บ้านหนองมะม่วง
บ้านหนองปรงกาญจนา
บ้านหนองปรง
บ้านพาดหมอน
บ้านประตูน้ำพระพิมล
บ้านบางม่วง
บ้านตากแดด
บ้านดอนทอง
บ้านดงเกตุ
บ้านฉาง
บ้านคลองมหาสวัสดิ์
บ้านคลองพระมอพิสัย
บ้านคลองบางกระจัน
บ้านคลองนกกระทุง
บ้านคลองจินดา
บ้านคลองใหม่
บ้านคลองโยง
บ้านกระทุ่มล้ม
บ้านไผ่หลวง
บ้านไผ่ล้อม
บ้านเพลินวัฒนา
หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
พระตำหนักสวนกุหลาบฯ
บุณยศรีสวัสดิ์
ตลาดเจริญสุข
คลองบางกระทึก
คลองทางหลวง
ไทยรัฐวิทยา4
โสตศึกษานครปฐม
กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา

 

 

 

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Best view with Internet Explorer 800x600 Resolution
โดย นายกิตติศักดิ์ แก้วสว่าง
:
watbangluangschool@gmail.com