ประเภทของอาคาร
หลัง
ห้อง
ขนาด

กลับหน้าหลัก

 

อาคารเรียน แบบ ป. 1 ข.

อาคารเรียน แบบ 008

อาคารเรียน แบบ 216

อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 203/26

อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร)

บ้านพักครู แบบกรมสามัญ

เรือนเพาะชำ

ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ. 30

ส้วม 8 ที่นั่ง

ส้วม สปช. 601/26 4 ที่นั่ง

ส้วม สปช. 601/26 4 ที่นั่ง

สนามกีฬาฟุตบอล

สนามกีฬาวอลเลย์บอล

สนามกีฬา

บาสเก็ตบอล

ลานกีฬาอเนกประสงค์สนามเด็กเล่น

 

1

1

1

1

1

3

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

 

6

13

10

2

4

18

1

-

8

4

4

-

-

-

-

-

 

กว้าง 8 ม. ยาว 54 ม.

กว้าง 8 ม. ยาว 108 ม.

กว้าง 14.5 ม. ยาว 68 ม.

กว้าง 10 ม. ยาว 20 ม.

กว้าง 24 ม. ยาว 28 ม.

กว้าง 6.5 ม. ยาว 11 ม. / 1

กว้าง 4 ม. ยาว 9 ม. สูง 1.5 ม.

1.5 ม. สูง 3 ม. จุ 5 ลบ.ม.

กว้าง 1.5 ม. ยาว 10 ม.

กว้าง 2.8 ม. ยาว 5.6 ม.

กว้าง 2.8 ม. ยาว 5.6 ม.

กว้าง 40 ม. ยาว 60 ม.

กว้าง 13 ม. ยาว 22 ม.

กว้าง 19 ม. ยาว 32 ม.

กว้าง 30 ม. ยาว 25.90 ม.

กว้าง 11.30 ม. ยาว 23.75 ม.