กลับหน้าหลัก

สำนักอำนวยการ

 

นายธเนศ ปานอุทัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ครูสำลี จวงจันทร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ครูกิตติศักดิ์ แก้วสว่าง

ครูจ้างสอน

นายประดับ ชูราศรี

นักการภารโรง

นายสมบัติ ไทรบุญจัรทร์

นักการภารโรง

นายพงษ์ปฐม พุกยิ้ม

นักการภารโรง