-->


เลขที่ 66 หมู่ที่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190 โทรศัพท์&โทรสาร 0-34399-071     : watbangluangschool@gmail.com


      

 

ประวัติโรงเรียนและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
บุคลากรของโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
กรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนดีประจำตำบลต้นแบบ
ผลงาน รางวัล
รายนามผู้บริจาค
       
ประมวลภาพกิจกรรม

 สพฐ. 
 สพป.นครปฐม เขต 2
  E-Filing นครปฐม เขต 2
อ่านข่าวย้อนหลัง

 1.รายงานการพัฒนาการฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐานกีฬา วอลเลย์บอลฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 
เว็บสำหรับสืบค้นข้อมูล
www.google.com/
www.yahoo.com/
www.siamguru.com/
www.siamzone.net/
เว็บสำหรับบริการอีเมล์ฟรี
www.hotmail.com/
www.thaimail.com/
www.mail.yahoo.com/

www.doramail.com/
www.kittymail.com/
www.chaiyo.com/
เว็บสำหรับส่ง E-Card
www.e-cards.com/
www.greeting-cards.com/
www.card4thai.com/
www.bluemountain.com/
เว็บนานาสาระ
www.sanook.com/
www.hunsa.com/
www.narak.com/
www.mthai.com/
www.kapook.com/
www.jorjae.com/
www.lemononline.com/
www.wanjai.com/
เว็บสำหรับคุณครู
  www.kruthai.info/
www.vchakarn.com/
www.aksorn.com/
www.krumontree.com/
www.obec.go.th/teacherzone
www.nitesonline.net/

www.newsclassroom.obec.go.th/

 

 

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด: 8 เมษายน 2557 เวลา 21.00น.

เผยแพร่งานวิชาการ

..พิธีมอบวุฒิบัตรกิจกรรมบัณฑิตน้อย และโครงการเด็กดีศรีบางหลวง โรงเรียนวัดบางหลวง..

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2557 ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 82 คน นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีศรีบางหลวง จำนวน 11 คน เยาวชนดีเด่นของวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จำนวน 1 คน และนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 คน

 

..โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - อาเซียน..

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับมหาวิทยา่ลัยราชภัฎนครปฐม จัดกิจกรรมตามโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยอาเซียน ณ โรงเรียนวัดบางหลวง โดยมี ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ให้การต้อนรับ และนายอำเภอบางเลนให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

 

..การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2556..

นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้มาเยี่ยมชมโซนงานอาชีพ โดยมี ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

..ผู้อำนวยการธเนศ ปานอุทัย เป็นวิทยากร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร..

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 ผู้อำนวยการธเนศ ปานอุทัย ร่วมเป็นวิทยากรการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นฯ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 

..ผู้อำนวยการธเนศ ปานอุทัย ร่วมการอภิปรายแสดงความคิดเห็นด้านการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ณ โรงแรมเวล..

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ผู้อำนวยการธเนศ ปานอุทัย ร่วมเป็นวิทยากร และอภิปรายแสดงความคิดเห็น ด้านการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องเพชรดี โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 

...งานวันครู ปี 2557..

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 นำโดย ผอ.ธเนศ ปานอุทัย เข้ารับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม"ระดับเขตพื้นที่การศึกษา" และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารับรางวันหนึ่งแสนครูดี เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.ธเนศ ปานอุทัย

เขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องการ


โรงเรียนใน สพป.นครปฐม เขต 2

วัดห้วยตะโก
วัดเดชานุสรณ์
วัดหอมเกร็ด
วัดสุวรรณาราม
วัดสำโรง
วัดสัมปทวน
วัดสว่างอารมณ์(นศ.)
วัดสรรเพชญ
วัดศิลามูล
วัดศรีษะทอง
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดวังน้ำขาว
วัดลำพญา
วัดลานคา
วัดละมุด
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดรางกำหยาด
วัดมะเกลือ
วัดพระมอพิสัย
วัดผาสุการาม
วัดประชานาถ
วัดบึงลาดสวาย
วัดบางภาษี
วัดบางพระ
วัดบางปลา
วัดบางน้อยใน
วัดบางช้างใต
วัดบางช้างเหนือ
วัดบัวหวั่น
วัดบัวปากท่า
วัดบอนใหญ่
วัดนิลเพชร
วัดน้อย
วัดนราภิรมย์
วัดทุ่งน้อย
วัดท่าพูด
วัดท่าข้าม
วัดทรงคนอง
วัดตุ๊กตา
วัดจินดาราม
วัดงิ้วราย
วัดกลางบางแก้ว
วัดกลางครูเวียง
วัดกลาง
วัดไร่ขิง
วัดไผ่หูช้าง
วัดไผ่จรเข้
วัดไทร
วัดโพธิ์
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดปรีดาราม
วัดโคกพระเจดีย์
วัดดอนหวาย
บ้านลานแหลม
วัดโคกเขมา
วัดเสถียรรัตนาราม
วัดเวฬุวนาราม
บ้านหัวอ่าว
บ้านห้วยกรด
บ้านหนองมะม่วง
บ้านหนองปรงกาญจนา
บ้านหนองปรง
บ้านพาดหมอน
บ้านประตูน้ำพระพิมล
บ้านบางม่วง
บ้านตากแดด
บ้านดอนทอง
บ้านดงเกตุ
บ้านฉาง
บ้านคลองมหาสวัสดิ์
บ้านคลองพระมอพิสัย
บ้านคลองบางกระจัน
บ้านคลองนกกระทุง
บ้านคลองจินดา
บ้านคลองใหม่
บ้านคลองโยง
บ้านกระทุ่มล้ม
บ้านไผ่หลวง
บ้านไผ่ล้อม
บ้านเพลินวัฒนา
หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
พระตำหนักสวนกุหลาบฯ
บุณยศรีสวัสดิ์
ตลาดเจริญสุข
คลองบางกระทึก
คลองทางหลวง
ไทยรัฐวิทยา4
โสตศึกษานครปฐม
กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา

Best view with Internet Explorer 800x600 Resolution
โดย นายวงศ์วิวัฒน์ ทวีเผ่า
:
watbangluangschool@gmail.com