-->


เลขที่ 66 หมู่ที่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190 โทรศัพท์&โทรสาร 0-34399-071     : watbangluangschool@gmail.com


 

ประวัติโรงเรียนและข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
บุคลากรของโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที่
กรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนดีประจำตำบลต้นแบบ
ผลงาน รางวัล
รายนามผู้บริจาค
       
ประมวลภาพกิจกรรม

 สพฐ. 
 สพป.นครปฐม เขต 2
  E-Filing นครปฐม เขต 2
อ่านข่าวย้อนหลัง

 1.รายงานการพัฒนาการฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐานกีฬา วอลเลย์บอลฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 
เว็บสำหรับสืบค้นข้อมูล
www.google.com/
www.yahoo.com/
www.siamguru.com/
www.siamzone.net/
เว็บสำหรับบริการอีเมล์ฟรี
www.hotmail.com/
www.thaimail.com/
www.mail.yahoo.com/

www.doramail.com/
www.kittymail.com/
www.chaiyo.com/
เว็บสำหรับส่ง E-Card
www.e-cards.com/
www.greeting-cards.com/
www.card4thai.com/
www.bluemountain.com/
เว็บนานาสาระ
www.sanook.com/
www.hunsa.com/
www.narak.com/
www.mthai.com/
www.kapook.com/
www.jorjae.com/
www.lemononline.com/
www.wanjai.com/
เว็บสำหรับคุณครู
  www.kruthai.info/
www.vchakarn.com/
www.aksorn.com/
www.krumontree.com/
www.obec.go.th/teacherzone
www.nitesonline.net/

www.newsclassroom.obec.go.th/

 

 

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด: 23 มกราคม 2558 เวลา 15.30 น.

เผยแพร่งานวิชาการ

..ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน..

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ท่านชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มาพบประชาชนชาวบางหลวงและมีหน่วยงานต่างๆ ที่มาต้อนรับท่าน ผู้อำนวยการ ธเนศ ปานอุัทัยได้นำนักเรียนเข้าต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 โดย สพป.นฐ. เขต 2 ได้มอบหมายให้โรงเรียนวัดบางหลวงเป็นคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร(น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 ม.1-3 (ขยายโอกาสทางการศึกษา) และอีกหนึ่งรายการคือการแข่งขันทำอาหารจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน ป.4-6 ม.1-3โดยมี ผอ.ธเนศ ปานอุทัย และคณะครูเข้าร่วมการจัดงานดังกล่าว ณ อิมเเพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 คณะครูโรงเรียนวัดบางหลวงได้นำนักเรียนช่วงชั้นปฐมวัยและผู้ปกครองนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ลานแสดงช้างและฟาร์มจรเข้สวนสามพราน และ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นอกจากจะได้รับความรู้และเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจแก่นักเรียนแล้วยังสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง และผู้ปกครองกับคุณครูอีกด้วย

..การประชุมการจัดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน(O-NET)..

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ได้มีการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมจัดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

..วันเด็กแห่งชาติ 2558..

วันที่ 9 มกราคม 2558 เทศบาลตำบลบางหลวง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนวัดบางหลวง จัดให้มีกิจกรรมบนเวที การตอบคำถาม การเล่นบ้านลม การเล่มเกมส์ซุ้มต่างๆ และการจัดบริการอาหารเครื่องดื่มแก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลบางหลวงและพื้นที่ใกล้เคียง

 

..สวัสดีปีใหม่ 2558..

 

..วาระขึ้นปีใหม่..

ในวาระขึ้นปีใหม่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางหลวงได้ร่วมใจกันเข้าอวยพรปีใหม่แก่ผอ.ธเนศ ปานอุทัยและ ผอ.ธเนศ ปานอุทัยได้อวยพรปีใหม่แก่บุคลากรและผู้ใหญ่ในชุมชน พร้อมให้โอวาท โดยกล่าวขอบคุณ ทุกฝ่ายที่ร่วมมือกัน

 

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557  โรงเรียนวัดบางหลวง จัดโครงการระดับชั้นปฐมวัยขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ให้เหมาะสมกับวัย อีกทั้ง ให้เด็กพัฒนาทักษะทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างสมดุล โดยมี ผอ.ธเนศ ปานอุทัย กล่าวเปิดงาน และผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ได้เข้าร่วมการเสวนาเกี่ยวกับการประชาคมอาเซียนและเยี่ยมชมกิจกรรมผลงานนิทรรศการของนักเรียนโรงเรียนต้นแบบ ในการพัฒนาการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “สพฐ. ก้าวไกล นำการศึกษาไทยสู่อาเซียน ณ.โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

..ผลการเเข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ๒๕๕๗..

เมื่อวันพุธและพฤหัสบดีที่ 18-19 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดบางหลวงได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันความสามารถศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ,โครงงานคุณธรรม ป.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน , การประกวดมารยาทไทย ป.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง , ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดงานถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา ครบรอบ 87  พรรษาและเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 คณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง โดยการนำของ ผอ.ธเนศ  ปานอุทัย เข้าร่วมจุดเทียนชัยถวายแด่พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมฉลอง ครบรอบ 87  พรรษา ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลบางหลวงและนำนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง แสดงความสามารถในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยการแสดงรีวิวประกอบเพลงเอกลักษณ์ไทย เป็นที่ชื่มชมแก่ชุมชนอย่างยิ่ง

 

 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนวัดบางหลวงได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันความสามารถศิลปหัตกรรมครั้งที่ 64 และได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 5 รายการ ได้แก่ 1.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-62.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 3.การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-34.การประกวดมารยาทไทย ป.1-3 5.การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-6

..สอบธรรมะศึกษา..

เมื่อวันพุธที่์ 12 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนวัดบางหลวงได้เป็นสนามสอบธรรมะศึกษา ชั้นศึกษา ชั้นตรี โท เอกโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดบางหลวง โรงเรียนบางหลวงวิทยา โรงเรียนวัดบางน้อยใน โรงเรียนวัดศิลามูล โรงเรียนวัดราษฏร์สามัคคี โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม เข้าทำการสอบ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนวัดบางหลวงได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานลอยกระทง 3 ชาติพันธุ์ ไทย-จีน-ลาว ร่วมกับเทศบาลตำบลบางหลวง

..อบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ระดับประถมศึกษา..

เมื่อวันอาทิตยที่์ 2 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนวัดบางหลวงอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ระดับประถมศึกษา

..โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา..

เมื่อวันจันทร์ 6 ตุลาคม 2557 โรงเรียนวัดบางหลวงได้เชิญวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรบางหลวงมาให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและเครื่องหมายจราจรกฏจราจร

..ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนดีประจำตำบลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประกอบด้วยครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่ จำนวน 42 คน

เมื่อวันพุธที่  24  กันยายน 2557 กลุ่มโรงเรียนบางหลวง ได้จัดประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบางหลวง  และร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการเกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2557 จำนวน 4 ท่าน ณ หอประชุมโรงเรียนวัดบางหลวง โดยมี รองผู้อำนวยการจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว ในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมชาย รัตนอารี ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้มาแนะนำให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐมแก่สมาชิกและบุคลากรทราบ

..วิทยากรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน..

ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2557 ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นวิทยากรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ หน่วยพัฒนา 12 แห่ง ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

..การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก..

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 โรงเรียนวัดบางหลวงได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ให้เป็นจุดอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครูปลายทาง โดยมีผู้บริหารและครูเข้ารับการอบรม 28 โรงเรียน จำนวน 140 คน

..กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2557..

ระหว่างวันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2557 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 นำโดย ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบเงินทุนการศึกษา ซึ่งคณะครูทุกท่านได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนร้อยเปอร์เซนต์

..การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา12 สิงหาคม 2557 ..

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา12 สิงหาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดบางหลวง

..การจัดกิจกรรม "ลูกชวนแม่ แชร์ความรู้ สู่อาเซียน" เนื่องในวันอาเซียน ปี 2557..

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 โรงเรียนวัดบางหลวงได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ให้เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาและดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน ชื่องาน "ลูกชวนแม่ แชร์ความรู้ สู่อาเซียน" ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมและการจัดนิทรรศการต่างๆ อาทิ เช่น สอยดาวอาเซียน อาเซียนเลือกคู่ ลูกเต๋าอาเซียน วาดภาพระบายสีอาเซียน ตอบปัญหาอาเซียน กีฬาพื้นบ้านอาเซียน เติมความรู้อาเซียนกับจออัจฉริยะ เป้าอาเซียนเรียนรู้ และนิทานอาเซียน โดยการจัดงานครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก มาร่วมจัดนิทรรศการด้วย เ่ช่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดย คณะครูจากโรงเรียนต่างๆ และผู้ปกครอง เข้าร่วมชมงานกว่า 700 คน

..การติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557..

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 รองฯสิริภา เกิดลาภ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง ให้การต้อนรับคณะติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วย รองฯพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองฯผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ผอ.ปัญญา บัววัจนา ผอ.ร.ร.วัดบัวหวั่น , ผอ.วิไล วาราชะนนท์ ผอ.ร.ร.วัดบางไผ่นารถ , ผอ.ศิวิไล ทีคำ ผอ.ร.ร.วัดลานคา ,ผอ.จำเริญ สีมารัตน์ ผอ.ร.ร.วัดมะเกลือ และ ศน.สมชาย พูลศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ซึ่งได้มาติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและด้านการประกันคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ 8 องค์ประกอบ และไ้ด้เยี่่ยมชมห้องเรียนโรงเรียนวัดบางหลวงอีกด้วย

..ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ และคณะที่มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง. ..

 

..การจัดงานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย และประชุมพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2557. ..

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 กลุ่มโรงเรียนบางหลวง โดยท่าน ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง พร้อมด้วย ผอ.ชัยวัตร แก้วคำหา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง ,ผอ.วิัชัย มูลทองสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศิลามูล , ผอ.ณัฐพัชร์ ศรีพันธ์ลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ล้อม และ ผอ.เทพพิทักษ์ โกยกอบเกียรติ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย และประชุมพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 โดยเชิญท่าน ศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มาเป็นวิทยากร ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย ณ อาคาร 1 โรงเรียนวัดบางหลวง

..การจัดงานประเพณีแห่เทียน เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2557. ..

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนวัดบางหลวง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางหลวง เทศบาลตำบลบางหลวง วัดบางหลวง คณะกรรมการชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชมรมต่างๆในท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียน เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2557 โดยมีพระมหาปรีชา ภูริปัญโญ ประธานฝ่ายสงฆ์ มีสาธุชนผู้ร่วมงานเทศน์มหาชาติ และคณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง พร้อมกัน ณ อาคารเตโชทัย รวมใจราษฎร์ โรงเรียนวัดบางหลวง

..การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี 2557. ..

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนวัดบางหลวง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางหลวง เทศบาลตำบลบางหลวง วัดบางหลวง คณะกรรมการชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชมรมต่างๆในท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา่ เทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี 2557 มีการแสดงประกอบพิธีเปิดจากโรงเรียนวัดบางหลวง โรงเรียนเีจี้ยนหัว และโรงเรียนบางหลวงวิทยา โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ดต.บำรุง วิมูลชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด และเคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษา จากโรงเรียนวัดบางหลวง เข้าสู่ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 และสิ้นสุดขบวน และถวายเทียนพรรษา ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางหลวง

..พิธีเปิด"โครงการบันทึกนักประหยัดตัวน้อย". ..

เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 มิถุนายน 2557 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง นครปฐม ร่วมกับ โรงเรียนวัดบางหลวง และบริษัทโซลาร์ โก จำกัด จัดพิธีเปิดโครงการ " บันทึกนักประหยัดตัวน้อย" ซึ่งได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการ และมอบรางวัลผลการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ การประหยัดพลังงานไฟฟ้า และ การอนุรักษ์แม่น้ำท่าจีน ให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

..ศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาห้องสมุด ๓ ดี ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สพฐ. ..

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ผู้อำนวยการธเนศ ปานอุทัย และคณะครูโรงเรียน
วัดบางหลวงให้การต้อนรับ คณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และคุณครูบรรณารักษ์ที่เข้าร่วมโครงการห้องสมุดมีชีวิต มาศึกษาดูงานห้องสมุดต้นแบบโรงเรียนวัดบางหลวง โดยมียุวบรรณารักษ์นำเสนอการใช้ห้องสมุดในทุกขั้นตอน

..การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อประกอบการเรียนายวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน. ..

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 9 คน ได้มาขอจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อประกอบการเรียนายวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีท่านรองผู้อำนวยการสิริภา เกิดลาภ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ

..กิจกรรม BACK TO SCHOOL ระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2557..

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 คณะครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-2 โรงเรียนวัดบางหลวงจัดกิจกรรม BACK TO SCHOOL เพื่อต้อนรับนักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 โดยมี ผอ.ธเนศ ปานอุทัย กล่าวต้อนรับ และร่วมแจกของรางวัลมากมายให้แก่นักเรียน

 

...การเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ....

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ตรวจความพร้อมห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในโรงเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางหลวง อย่างดียิ่ง

 

..กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2557..

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนวัดบางหลวงจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2557 โดยมี ผอ.ธเนศ ปานอุทัย เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 อย่างมีคุณภาพ และนโยบายต่างๆของโรงเรียน โดยมีผู้ปกครองให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมอย่างดียิ่ง

 

..พิธีมอบวุฒิบัตรกิจกรรมบัณฑิตน้อย และโครงการเด็กดีศรีบางหลวง โรงเรียนวัดบางหลวง..

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2557 ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 82 คน นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีศรีบางหลวง จำนวน 11 คน เยาวชนดีเด่นของวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จำนวน 1 คน และนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 คน

 

..โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - อาเซียน..

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับมหาวิทยา่ลัยราชภัฎนครปฐม จัดกิจกรรมตามโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยอาเซียน ณ โรงเรียนวัดบางหลวง โดยมี ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ให้การต้อนรับ และนายอำเภอบางเลนให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

 

..การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2556..

นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้มาเยี่ยมชมโซนงานอาชีพ โดยมี ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

..ผู้อำนวยการธเนศ ปานอุทัย เป็นวิทยากร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร..

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 ผู้อำนวยการธเนศ ปานอุทัย ร่วมเป็นวิทยากรการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นฯ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 

..ผู้อำนวยการธเนศ ปานอุทัย ร่วมการอภิปรายแสดงความคิดเห็นด้านการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ณ โรงแรมเวล..

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ผู้อำนวยการธเนศ ปานอุทัย ร่วมเป็นวิทยากร และอภิปรายแสดงความคิดเห็น ด้านการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องเพชรดี โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 

...งานวันครู ปี 2557..

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 นำโดย ผอ.ธเนศ ปานอุทัย เข้ารับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม"ระดับเขตพื้นที่การศึกษา" และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารับรางวันหนึ่งแสนครูดี เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.ธเนศ ปานอุทัย

เขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องการ


โรงเรียนใน สพป.นครปฐม เขต 2

วัดห้วยตะโก
วัดเดชานุสรณ์
วัดหอมเกร็ด
วัดสุวรรณาราม
วัดสำโรง
วัดสัมปทวน
วัดสว่างอารมณ์(นศ.)
วัดสรรเพชญ
วัดศิลามูล
วัดศรีษะทอง
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดวังน้ำขาว
วัดลำพญา
วัดลานคา
วัดละมุด
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดรางกำหยาด
วัดมะเกลือ
วัดพระมอพิสัย
วัดผาสุการาม
วัดประชานาถ
วัดบึงลาดสวาย
วัดบางภาษี
วัดบางพระ
วัดบางปลา
วัดบางน้อยใน
วัดบางช้างใต
วัดบางช้างเหนือ
วัดบัวหวั่น
วัดบัวปากท่า
วัดบอนใหญ่
วัดนิลเพชร
วัดน้อย
วัดนราภิรมย์
วัดทุ่งน้อย
วัดท่าพูด
วัดท่าข้าม
วัดทรงคนอง
วัดตุ๊กตา
วัดจินดาราม
วัดงิ้วราย
วัดกลางบางแก้ว
วัดกลางครูเวียง
วัดกลาง
วัดไร่ขิง
วัดไผ่หูช้าง
วัดไผ่จรเข้
วัดไทร
วัดโพธิ์
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดปรีดาราม
วัดโคกพระเจดีย์
วัดดอนหวาย
บ้านลานแหลม
วัดโคกเขมา
วัดเสถียรรัตนาราม
วัดเวฬุวนาราม
บ้านหัวอ่าว
บ้านห้วยกรด
บ้านหนองมะม่วง
บ้านหนองปรงกาญจนา
บ้านหนองปรง
บ้านพาดหมอน
บ้านประตูน้ำพระพิมล
บ้านบางม่วง
บ้านตากแดด
บ้านดอนทอง
บ้านดงเกตุ
บ้านฉาง
บ้านคลองมหาสวัสดิ์
บ้านคลองพระมอพิสัย
บ้านคลองบางกระจัน
บ้านคลองนกกระทุง
บ้านคลองจินดา
บ้านคลองใหม่
บ้านคลองโยง
บ้านกระทุ่มล้ม
บ้านไผ่หลวง
บ้านไผ่ล้อม
บ้านเพลินวัฒนา
หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
พระตำหนักสวนกุหลาบฯ
บุณยศรีสวัสดิ์
ตลาดเจริญสุข
คลองบางกระทึก
คลองทางหลวง
ไทยรัฐวิทยา4
โสตศึกษานครปฐม
กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา

Best view with Internet Explorer 800x600 Resolution
โดย นายวงศ์วิวัฒน์ ทวีเผ่า
:
watbangluangschool@gmail.com